Rabu, 20 Ogos 2014

Nama Sahabat Nabi SAW


Assalamualaikum


Alhamdulillah,
insyaAllah, entry kali ini menyenaraikan sebahagian nama Sahabat Nabi S.A.W


·         ABU BAKAR AS-SIDDIQ          (A)
·         UMAR AL- KHATTAB               (U)
·         UTHMAN BIN AFFAN             (T)
·         ALI BIN ABI TALIB                  (A)
·         THALHAH BIN ABDULLAH  (T)
·         AZZUBIR BIN AWWAM           (A)
·         ABDUL RAHMAN BIN AUF   (Ar)
·         SA'AD BIN ABU WAQQAS       (S)
·         SA'ID BIN ZAID                           (S)
·         ABU UBAIDAH BIN JARRAH(B)


Jika perhatikan di atas saya ada ‘bold’ huruf-huruf tertentu. Sebenarnya, bertujuan untuk memudahkan pembaca semua menghafal nama para sahabat Nabi saw. Saya telah mencipta satu acroname ‘B.A.T.U / A.S.A.S / T.Ar’ . Pembaca semua boleh mencipta yang lebih baik untuk memudahkan kita semua mengingati nama dan menghayati perjuangan mereka kepada Islam.

B = Abu Ubaidah Bin Jarrah
A = Abu Bakar As-Siddiq
T =  Thalhah Bin Abdullah
U = Umar Al- Khattab

A = Ali Bin Abi Talib
S = Sa'ad Bin Abu Waqqas
A = Azzubir Bin Awwam
S = Sa'id Bin Zaid

T = Uthman Bin Affan
Ar = Abdul Rahman Bin Auf

Moga bermanfaat untuk semua,


Tinta Seorang Pencari,
Kerana Cinta Dia Itu Benar,


Just simple entry,
Permintaan dari MDH :)

Catat Ulasan